Ons Staan Staan
Meer oor TLU SA | View in English

Dit is duidelik dat die Suid-Afrikaanse regering onbekwaam of onwillig is om ons inwoners te beskerm. TLU SA dring daarom daarop aan dat alle Suid-Afrikaners die basiese geleentheid gegun word om vir ons eie veiligheid en sekuriteit te sorg.

Ons sien die regering se onvermoë om ons te beskerm in elke deel van die samelewing. Suid-Afrikaners is onveilig by die huis, by die werk, in die strate, met vakansie, in die stad, in dorpe, op die platteland en op plase.

Die Suid-Afrikaners wat nie ons verknorsing verstaan nie, moet wakker skrik.

Dié oorsee wat blind is vir die feite as ‘n direkte gevolg van die regering se internasionale propoganda, moet kennis neem.

Die meerderheid Suid-Afrikaners leef in vrees en kwesbare groepe soos boere byt die spit die ergste af. Boere is in die spreekwoordelike voorste linie in die oorlog teen misdaad in Suid-Afrika.

WETSGEHOORSAME SUID-AFRIKANERS

Ons kan nie langer bystaan terwyl tirannie om ons sweer nie. Vir te lank het ons vertroue en hulpbronne in die Suid-Afrikaanse regering se hande geplaas. Ons moet nou na onsself omsien.

Om onsself wettiglik te beskerm, moet beleide verander word, insluitende, maar nie beperk tot die volgende:

  1. Alle veiligheid- en sekuriteitsuitgawes moet 100% teen belasting afgeskryf kan word; en
  2. Die prosedures vir misdaadbestryding moet herstel word of onder die bestuur van die regering verwyder word.

Ons doen ‘n beroep op alle Suid-Afrikaners om ons aksie en komende voorgestelde wetswysigings oor veiligheid en sekuriteit te ondersteun deur jou besonderhede onder in te vul:

StaanSaam
Kontakbesonderhede: 012 804 8031 / info@tlu.co.za / www.tlu.co.za
*Met die invul van u besonderhede hierbo stem u daartoe in dat, TLU SA u telefonies mag kontak. TLU SA bewaar en beskerm alle persoonlike data soos in die betrokke wetgewing omskryf en sal slegs u data aanwend vir die spesifieke doel soos hierin uiteengesit. ImpactNOW 'n sake-vennoot en operateur van TLU SA mag moontlik met u telefonies in verbinding tree om aan u TLU SA se standpunt, oogmerke en doelwitte te beskryf en verduidelik, asook lidmaatskap opsies en voordele aan u beskikbaar te stel. Indien die die skakel klik om die vorm in te stuur onderneem u dat u vrywillig en sonder dwang tot die bogenoemde instem en dat die persoonlike data wat u ingevul het korrek en akkuraat is soos op die datum van u submissie. Dankie vir u ondersteuning met hierdie belangrike saak.